Xe Tải Đô Thành

ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG KÍN

ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG KÍN | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG KÍN TỔNG QUAN Đô Thành IZ350L Thùng Kín được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại chuyển giao từ nhật bản và thử nghiệm trên đường thử tiêu […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG LỬNG

ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG LỬNG | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG LỬNG TỔNG QUAN Đô Thành IZ350L Thùng Lửng được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại chuyển giao từ nhật bản và thử nghiệm trên đường thử tiêu […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG BẠT

ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG BẠT | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG BẠT TỔNG QUAN Đô Thành IZ350L Thùng Bạt được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại chuyển giao từ nhật bản và thử nghiệm trên đường thử tiêu […]

Xem tiếp »

XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS CHASSIS

XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ350L – PLUS CHASSIS | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ350L CHASSIS TỔNG QUAN ĐÔ THÀNH IZ350L – PLUS được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại chuyển giao từ nhật bản và thử nghiệm trên đường […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG LỬNG

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG LỬNG | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ500L – PLUS THÙNG LỬNG TỔNG QUAN Đô Thành IZ500L Thùng Lửng nằm trong series IZ do Công Ty Ô Tô ĐÔ THÀNH sản xuất  lắp ráp. Năm 2020 nhà […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG KÍN

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG KÍN | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ500L – PLUS THÙNG KÍN TỔNG QUAN Đô Thành IZ500L Thùng Kín nằm trong series IZ do Công Ty Ô Tô ĐÔ THÀNH sản xuất  lắp ráp. Năm 2020 nhà […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG BẠT

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG BẠT | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ500L – PLUS THÙNG BẠT TỔNG QUAN Đô Thành IZ500L Thùng Bạt nằm trong series IZ do Công Ty Ô Tô ĐÔ THÀNH sản xuất  lắp ráp. Năm 2020 nhà […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ68S THÙNG KÍN

ĐÔ THÀNH IZ68S THÙNG KÍN | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ68S THÙNG KÍN 5M TỔNG QUAN Đô Thành IZ68S Thùng Kín được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại chuyển giao từ nhật bản và thử nghiệm trên đường thử […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ68S THÙNG BẠT

ĐÔ THÀNH IZ68S THÙNG BẠT | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ68S THÙNG BẠT 3. 5 TẤN THÙNG 5M TỔNG QUAN Đô Thành IZ68S Thùng Bạt được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại chuyển giao từ nhật bản và thử […]

Xem tiếp »

XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ68S

XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ68S | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ68S TẢI 3.5 TẤN TỔNG QUAN ĐÔ THÀNH IZ68S được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại chuyển giao từ nhật bản và thử nghiệm trên đường thử tiêu chuẩn quốc […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ250 THÙNG LỬNG

ĐÔ THÀNH IZ250 THÙNG LỬNG | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ250 THÙNG LỬNG TỔNG QUAN Đô Thành IZ250 Thùng Lửng được thiết kế nhỏ gọn, thích hợp chở mặt hàng nhỏ, tải trọng từ 2.5 tấn đổ xuống, Dòng này rất […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ250 THÙNG KÍN

XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ250 THÙNG KÍN | GIÁ XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ250 THÙNG KÍN TỔNG QUAN Đô Thành IZ250 Thùng Kín được thiết kế nhỏ gọn, thích hợp chở mặt hàng nhỏ, tải trọng từ 2.5 tấn đổ xuống, […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ250 THÙNG BẠT

ĐÔ THÀNH IZ250 THÙNG BẠT | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ250 THÙNG BẠT TỔNG QUAN Đô Thành IZ250 Thùng Bạt được thiết kế nhỏ gọn, thích hợp chở mặt hàng nhỏ, tải trọng từ 2.5 tấn đổ xuống, Dòng này rất […]

Xem tiếp »

XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ250

ĐÔ THÀNH IZ250 | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ250 TỔNG QUAN Đô Thành IZ250 được thiết kế nhỏ gọn, thích hợp chở mặt hàng nhỏ, tải trọng từ 2.5 tấn đổ xuống, Dòng này rất thích hợp đi đường trong […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ200 THÙNG LỬNG

ĐÔ THÀNH IZ200 THÙNG LỬNG | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ200 THÙNG LỬNG TỔNG QUAN Xe tải Đô Thành IZ200 Thùng Lửng được lắp ráp đều dựa trên các linh kiện nhập khẩu nguyên kiện và sử dụng dây chuyền […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ200 THÙNG KÍN

ĐÔ THÀNH IZ200 THÙNG KÍN | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ200 THÙNG KÍN TỔNG QUAN Đô Thành IZ200 Thùng Kín lắp ráp đều dựa trên các linh kiện nhập khẩu nguyên kiện và sử dụng dây chuyền công nghệ tự động […]

Xem tiếp »